Il capo della polizia Lučanský scioglie il team che ha indagato sull’omicidio di Kuciak

Una volta che sono state depositate le imputazioni per le persone ritenute responsabili, la numerosa squadra investigativa che ha lavorato dal marzo 2018 per un anno e mezzo sugli omicidi del giornalista Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová non ha più ragione di essere. Così la pensa il presidente del Corpo di Polizia Milan Lučanský, che martedì, il giorno successivo a quello del deposito delle accuse presso il Tribunale penale specializzato di Pezinok, ha sciolto la squadra di 82 investigatori e agenti di polizia operativi e analitici che stava indagando sul caso. Il fascicolo investigativo, 25.000 pagine e 160 supplementi, con ben 96 pagine dedicate soltanto alle imputazioni, è ora nelle mani di procuratori e giudici, cui spetta proseguire il lavoro.

Práca polície na vražde Kuciaka sa skončila

VRAŽDA KUCIAKA JE UŽ NA SÚDE: VYNIKAJÚCA PRÁCA POLICAJNÉHO TÍMU SA SKONČILAPrezident PZ gen. Milan Lučanský: „Ďakujem všetkým policajtom, ktorí boli súčasťou tímu „Kuciak“. Som rád, že bola vražda, ktorá otriasla celým Slovenskom, vyšetrená v takom krátkom čase. Teraz je už na ťahu súd. Vyšetrovací tím už nemá svoje opodstatnenie, takže som ho dnes svojim rozkazom rozpustil.“Vyšetrovací tím „Kuciak“ bol založený rozkazom prezidenta PZ 1.3. 2018. Pôvodne mal 82 členov. Bol zložený z vyšetrovateľov, operatívcov a analytikov. Za spolupráce Europolu sa dopracoval k informáciám, ktoré zo začiatku vyzerali ako nereálne. Hneď po prvých významných posunoch boli členovia tímu prezidentom PZ gen. Milanom Lučanským a ministerkou vnútra SR Denisou Sakovou ocenení. Traja boli mimoriadne povýšení a zvyšní dostali finančné odmeny. Prezident PZ, gen. Milan Lučanský: „Situácia na Slovensku bola veľmi skeptická, na samotný tím bol vyvíjaný enormný mediálny tlak. Jeho členovia si zaslúžili byť odmenení. Vyjadrili sme tým spoločne s ministerkou Sakovou našu podporu a dôveru.“ Neskôr bol tím oklieštený na 39 členov a zostali tam len vyšetrovatelia a operatívni pracovníci, ktorí sa sústredili na vykonávateľov a objednávateľa vraždy. Po roku a ôsmich mesiacoch, vedúci tímu 17. októbra 2019 ukončil prípad návrhom na podanie obžaloby a spis odovzdal dozorovému prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR.Práca vyšetrovacieho tímu „Kuciak“ v dátumoch a číslach:26.02.2018 – začaté trestné stíhanie (kriminálka Trnava)26.02.2018 – opatrenie Prezidenta PZ o výberovej príslušnosti 27.09.2018 – realizácia – 9 osôb zadržaných a 570 stôp zaistených 28.09.2018 – vznesené obvinenie: 3 osoby (vykonávatelia)29.09.2018 – vznesené obvinenie: 1 osoba 16.10.2018 – realizácia – 40 stôp zaistených 08.03.2019 – vznesené obvinenie: 1 osoba – objednávateľ14.10.2019 – ukončené vyšetrovanie vylúčenej trestnej veci obvinenej osoby s návrhom na konanie o dohode o vine a treste17.10.2019 – ukončené vyšetrovanie trestnej veci s návrhom na podanie obžaloby Prehľad vykonaných procesných úkonov: Výsluchy obvinených – 15Výsluchy poškodených – 18Výsluchy zadržaných podozrivých – 17Výsluchy svedkov – 280Konfrontácia – 1Rekognícia – 2Vyšetrovací pokus – 2Rekonštrukcia – 1Prehliadka tela – 41Prehliadky iných priestorov a pozemkov – 35Domové prehliadky – 55Obhliadky – 15Vydanie veci – 50Žiadosti o právnu pomoc – 33 Iné údaje: 50 TB dát celkovo v rámci trestnej veci zaistených a analyzovaných, z toho:- 324 GB dát vyžiadaných a analyzovaných od mobilných operátorov- 35,39 GB dát vyžiadaných a analyzovaných kamerových záznamov Vyšetrovací spis tvorí 55 zväzkov v rozsahu 25.400 strán a 160 príloh (digitálne prílohy – nosiče ) a 40 vecných stôp V danej veci bol zriadený špecializovaný tím a medzinárodný vyšetrovací tím tzv. JIT s talianskymi orgánmi a Europolom V rámci činnosti špecializovaného tímu boli zdokumentované ďalšie trestné veci: – prípravy úkladných vrážd poškodených Šufliarskeho a Žilinku (vznesené obvinenie Úradom inšpekčnej služby MV SR)– nedovolené ozbrojovanie (zaistené počas domovej prehliadky)– nedovolené ozbrojovanie (dodávka zbraní na úkladnú vraždu prokurátorov)– úkladná vražda poškodeného Molnára z roku 2016 (spojené do trestného konania poškodeného Kuciaka a ukončené s NPO)– úkladná vražda poškodeného Bašternáka z roku 2011 (väzobná trestná vec)Priložené video bolo zverejnené na tejto stránke pri príležitosti prvého výročia vraždy vo februári 2019.

Uverejnil používateľ Polícia Slovenskej republiky Utorok 22. októbra 2019

Lučanský ha ricordato l’enorme pressione mediatica esercitata in questi mesi sugli investigatori e l’intera polizia, e l’umore dell’opinione pubblica sempre molto scettico. Ma i risultati cui è giunta la squadra sono stati di grande rilievo, e hanno portato diversi agenti a ricevere promozioni e premi in denaro. Le molte prove raccolte includono, tra l’altro, circa 50 terabyte di dati provenienti da registrazioni di operatori di telefonia mobile e da telecamere di sicurezza in spazi pubblici e privati. Le indagini hanno permesso di scoprire altri crimini, come gli omicidi premeditati dell’imprenditore di Kolárovo Peter Molnár nel 2016 e dell’ex sindaco di Hurbanovo László  Basternak nel 2011. O crimini programmati ma mai realizzati come quelli nei confronti dei procuratori Peter Šufliarsky e Maroš Žilinka (questo insieme a moglie e figli) e dell’avvocato ed ex ministro Daniel Lipšic.

(Red)

Foto FB/Policia SR
Agenti Naka la notte dell’arresto dei colpevoli, settembre 2018

Be the first to comment

Rispondi

Contenuto non disponibile
Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.